Θρησκευτικός Τουρισμός στη Θεσσαλία

//Θρησκευτικός Τουρισμός στη Θεσσαλία

Θρησκευτικός Τουρισμός στη Θεσσαλία

Θρησκευτικός Τουρισμός στη Θεσσαλία

Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021, 18:00 – 21:00

Στις 10 Ιουνίου, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η ημερίδα με τίτλο
«Θρησκευτικός Τουρισμός στη Θεσσαλία» στο πλαίσιο του έργου “Ανάδειξη και
Πιστοποίηση Προορισμών και Διαδρομών Θρησκευτικού Τουρισμού – RE-TOUR”

Στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης &

Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΕΣΠΑ 2014-2020, η εταιρεία STRATIS
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, Συντονιστής εταίρος του έργου “Ανάδειξη και Πιστοποίηση Προορισμών
και Διαδρομών Θρησκευτικού Τουρισμού – RE-TOUR”, διοργάνωσε την ημερίδα με τίτλο
«Θρησκευτικός Τουρισμός στη Θεσσαλία».
Η ημερίδα ξεκίνησε με καλωσόρισμα και χαιρετισμό από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, κ.
Νικόλαο Δημητριάδη, για να ακολουθήσει παρουσίαση των στόχων, των δράσεων και των
επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του έργου RE-TOUR από τον κ. Αποστόλη Γείτονα (Υπεύθυνος
του Υποκαταστήματος της εταιρείας στην Ήπειρο).
Στη συνέχεια, ο κος Μπουτίνας Ιωάννης (Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού της Περιφέρειας
Θεσσαλίας) στην εισήγησή του με θέμα «Μετέωρα, οι δρόμοι της πίστης» αναφέρθηκε στα
θρησκευτικά μνημεία και μονοπάτια που προσπαθεί να αναδείξει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσω
μιας σειράς από ενέργειες και εστιάζοντας στο παγκοσμίου φήμης θρησκευτικό μνημείο, τα
Μετέωρα.
Ακολούθησε ο κος Γιαγιάκος Βασίλειος (Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων – Πρόεδρος του
Τουριστικού Φορέα του Νομού Τρικάλων) ο οποίος στην ομιλία του με θέμα «Εναλλακτικές
μορφές Τουρισμού – Θρησκευτικός Τουρισμός» παρουσίασε τις ενέργειες που έχουν γίνει τόσο
από το Επιμελητήριο Τρικάλων όσο και από τον Τουριστικό Φορέα του Νομού Τρικάλων σχετικά
με την ανάπτυξη όχι μόνο του Θρησκευτικού αλλά και γενικά του Τουρισμού στην περιοχή.
Ο επόμενος ομιλητής, ο κος Παπαδογιάννης Ευθύμιος (Διευθυντής του 1ου Δ.Ι.Ε.Κ. Λάρισας –
Συντονιστής ΣΣΠΑΕ Περιφέρειας Θεσσαλίας) στην εισήγησή του με θέμα «Η συμμετοχή της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ανάπτυξη του Θρησκευτικού Τουρισμού στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας» έθιξε διάφορα εκπαιδευτικά ζητήματα σχετικά με τον Θρησκευτικό
Τουρισμό, ενώ παρουσίασε αναλυτικά το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Τμήματος Θρησκευτικού
Τουρισμού που είναι σε ισχύ και από το οποίο έγινε φανερή η αρτιότητα και η πληρότητα των
γνώσεων και δεξιοτήτων τις οποίες αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι του Τμήματος αυτού. Επίσης
αναφέρθηκε στις ενέργειες και στις δράσεις που θα γίνουν σχετικά με την ολοκλήρωση της
δημιουργίας του Τμήματος Θρησκευτικού Τουρισμού στη Λάρισα από το 1ο Δ.Ι.Ε.Κ. Λάρισας.
Στη συνέχεια ο κ. Γούσιος Τάσος (Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της Alpha Marketing Greece –
Σύμβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης) μέσα από την ομιλία του με θέμα «Από τόπος, Τουριστικός
προορισμός. Ενέργειες και δράσεις», παρουσίασε τις απαιτούμενες ενέργειες και δράσεις από
φορείς, επιχειρήσεις κ.ά. για την ανάπτυξη του Τουρισμού γενικότερα, αλλά και ειδικότερα του
Θρησκευτικού Τουρισμού, σε τοπικό επίπεδο.

Για να παρακολουθήσετε το βίντεο από την διαδικτυακή ημερίδα πατήστε εδώ 

By |2021-06-29T11:19:23+00:00June 25th, 2021|Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment